Untitled Document

Általános hirdetési feltételek

A Táncrendezvény.hu üzemeltetője: TCS Media Kft.
Műszaki igazgató: Gürtler Csaba
Székhely: 1045 Budapest, Ősz u. 133.
Bankszámlaszám: 11715007-20460712

 1. A Táncrendezvény.hu oldalain hirdetést megjelentetni kizárólag aktív hirdetői hozzáférés birtokában lehet. A hirdetői hozzáféréshez szükséges ÜGYFÉLKÓD igénylése e-mailen keresztül történik. Az ügyfélkód igénylését követően a Táncrendezvény.hu 48 órán belül aktiválja a megrendelő hozzáférését illetve kiküldi ügyfélkódját e-mailben.
 2. A Táncrendezvény.hu üzemeltetője (Továbbiakban: Táncrendezvény.hu) vállalja, hogy az aktív hirdetők által igényelt hirdetéseket az adott körülmények között, a lehető legjobb technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg a www.tancrendezveny.hu weboldalon.
 3. A Táncrendezvény.hu esetleges szerkesztési megfontolásokból a hirdetések elhelyezésén (esetleg formáján) változtathat. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Táncrendezvény.hu nem tudja minden esetben garantálni.
 4. A Táncrendezvény.hu nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, a hirdetésben megjelentetett adatok pontosságáért, továbbá azért sem, ha a Hirdető határidőn túl leadott hirdetése nem jelenik meg a tervezett időben a www.tancrendezveny.hu weboldalon. Elmaradt haszon címén a Táncrendezvény.hu nem vonható felelősségre.
 5. A Táncrendezvény.hu vállalja, hogy amennyiben a Táncrendezvény.hu hibájából a hirdetés nem a hirdető által kitöltött űrlapon található adatokkal jelenik meg (hibás adatbevitel), abban az esetben a hibát soron kívül javítja.
 6. A Táncrendezvény.hu vállalja, hogy aktív hozzáféréssel rendelkező  Hirdetőinek hetente egyszeri alkalommal biztosítja hirdetéseik frissítését valamint tetszőleges számú új hirdetés feladását. Az oldal frissítése minden héten csütörtökön történik a frissítési igényeknek megfelelően. Az előfizetési díj megfizetésén túl ezen szolgáltatások további költséget nem jelentenek.
 7. Hirdetésekkel kapcsolatos új igény benyújtása vagy meglévő hirdetés adatainak módosítása (továbbiakban együttesen: „igény”) esetén a Táncrendezvény.hu vállalja, hogy amennyiben az igény az aktuális hét hétfői napjának végéig beérkezik, akkor az feldolgozásra, és az aktuális hét csütörtöki napján esedékes frissítés során megjelentetésre kerül a www.tancrendezveny.hu weboldalán. Az igény leadása a www.tancrendezveny.hu webes felületén keresztül történhet.
 8. A Táncrendezvény.hu az hozzáférés regisztrációja során biztosít a Hirdető számára egy egyedi ügyfélkódot, amellyel a Hirdető a www.tancrendezveny.hu hirdetés-adminisztrációs felületére bejelentkezve új hirdetési illetve módosítási igényt nyújthat be.
 9. Az ügyfélkód elvesztéséből vagy illetéktelen személynek történő kiadásából származó károkért a Táncrendezvény.hu felelősséget nem vállal. Ebben az esetben a Táncrendezvény.hu külön térítés ellenében (1.000 Ft - adminisztrációs díj) új kódot biztosít a Hirdető számára. Az ügyfélkód elfelejtése esetén a Hirdető ügyfélkódját térítésmentesen újra megküldjük.
 10. Folyamatos megjelentetést tartalmazó megrendeléskor, ha a Hirdető a leadási határidőig kifejezetten nem jelzi, hogy változtatni kíván a közlendő hirdetésen, a Táncrendezvény.hu automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést ismétli meg.
 11. A Hirdető felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok hiányából fakad.
 12. A Táncrendezvény.hu az átvett anyagot ellenőrzi, hogy a magyar helyesírás szabályainak megfelel-e. A nyelvtanilag hibás fájlt javítja és a beküldött anyagot megszerkeszti a www.tancrendezveny.hu adatbázis-felépítéséhez igazítva.
 13. A Táncrendezvény.hu fenntartja magának a jogot, hogy egy már megrendelt, ill. visszaigazolt hirdetést konzekvenciák nélkül visszamondjon, vagy megkifogásoljon, amennyiben arra nyomós indoka van.
 14. A Táncrendezvény.hu fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Hirdetőket a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább egy hónappal értesíti. Ezen ármegállapítás a Táncrendezvény.hu kizárólagos joga.
 15. A Hirdető ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Táncrendezvény.hu -tól, illetőleg munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a reklámozóval és a reklámszolgáltatóval fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, ami a hivatkozott törvény a Hirdető általi megszegése következtében az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Táncrendezvény.hu -val, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.
 16. Esetleges vitás kérdésekben az Általános Hirdetési Feltételekben, továbbá a Ptk-ban és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.
Budapest, 2011. március 1.
Copyright TCS Media Kft. 2009-2014. Minden jog fenntartva! * Általános Hirdetési Feltételek